NO
CURE, NO PAY VOORWAARDEN

 

ARTIKEL
1. TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het “no cure, no pay-pakket” welke
wordt aangeboden door Wijs met Geld, KvK-nummer: 82083630.

ARTIKEL 2. OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand nadat er een intake gesprek is gevoerd en beide
partijen hebben ingestemd met het “no cure, no pay pakket”.

ARTIKEL 3. TIJDSBEPALING
In de overeenkomst zal worden aangegeven voor welke duur het pakket loopt.

ARTIKEL 4. INSPANNING
Gedurende het traject verwachten wij een redelijke inspanning.
U kunt op geen enkele manier Wijs met Geld aanspreken op het niet met goed
gevolg voltooien van de periode. U gaat akkoord met uw nieuwe budgetplan, daar
vloeien uw verplichtingen met betrekking tot betaling uit voort.  

ARTIKEL 5. BETALING
Dit pakket werkt op commissiebasis. Dit houdt in dat de hoogte van rekening
bepaald wordt aan de hand van het bedrag wat u extra overhoudt per maand in uw
nieuwe budgetplan. De verschuldigde betaling betreft een bepaald percentage van
uw totale besparing op jaarbasis. Het betreffende percentage wordt
opgenomen en vastgelegd in de overeenkomst.
De eerste 40% van de verschuldigde betaling vindt plaats op het
moment dat stap één en twee van het traject, het ordenen van uw administratie
en het opstellen van het budgetplan, zijn voltooid. De overige 60% betaalt u na
de afronding van het traject.

Er mag afgeweken worden op dit artikel met betrekking tot termijnen en
percentages.
Dit is dan ten alle tijden beschreven in de overeenkomst. 

Scroll naar top